Leefstijlprogramma Brunssum

Vanaf maart hebben we weer de mogelijkheid om een interessant programma aan te bieden voor kinderen die een extra zetje in de rug nodig hebben. We hebben, samen met Gemeente Brunssum, bekeken welke kinderen we graag aan deze leuke en leerzame lessen willen laten deelnemen en willen u op de hoogte brengen dat uw kind hieraan mag deelnemen. Tijdens de lessen gaan we op een speelse en leuke manier bewegen en op een interactieve en educatieve manier werken aan het maken van een bewustere gezondere keuze.

JOGG
JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Sinds 2014 is de gemeente Brunssum al een JOGG-gemeente. Daarmee was Brunssum de eerste gemeente in Parkstad die voor de JOGG aanpak gekozen heeft. De kracht van JOGG zit in de gemeente brede gezamenlijke aanpak en een eenduidige aansprekende boodschap. Samen wordt een gezonde omgeving gecreëerd om een gezonde jeugd in op te laten groeien. De hoofddoelstelling van JOGG Brunssum is: de stijgende trend van het percentage kinderen van 2-13 jaar met overgewicht en obesitas in Brunssum omzetten in een stabilisering.

Wat betekent dit leefstijlprogramma?
Elke les zal 1 uur en 30 minuten duren. De lessen zijn opgedeeld in een theoretisch gedeelte en in een praktisch gedeelte. Tijdens de theorie komen verschillende gezondheidsonderwerpen aan bod. Deze zullen op een leuke interactieve manier met de groep besproken worden. Ook krijgen de kinderen kleine opdrachtjes over deze onderwerpen mee naar huis die we een week later bespreken. In het praktische gedeelte gaan we lekker sporten in de gymzaal. Op een leuke manier worden er verschillende spelletjes gespeeld die veelal een link hebben naar het maken van een bewuste gezondere keuze.

Voor wie?
Wij richten ons op kinderen van 8 t/m 12 jaar met een aandachtspunt op het gebied van BMI en voor kinderen die dit een leuk en interessant onderwerp vinden.

Waar, wanneer en kosten?
De lessen vinden plaats op woensdagmiddag (14:30 – 16:00 uur) in de BMV Centrum of op donderdagmiddag (15:00 – 16:30 uur) in sporthal Treebeek. Er zijn verder geen kosten verbonden aan deelname aan dit project.

o Woensdagmiddag BMV Centrum: 13 maart; 20 maart; 27 maart; 3 april en 10 april.
o Donderdagmiddag sporthal Treebeek: 9 mei; 16 mei; 23 mei; 6 juni en 13 juni.

Deze week ontvangen alle leerlingen van 8 t/m 12 jaar een brief met een aanmeldstrook.

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van het project, dan kunt u ook contact opnemen met Sid Plum, JOGG regisseur van de gemeente Brunssum. Na aanmelding wordt u per mail/telefoon op de hoogte gehouden van alle nodige informatie over het programma.

sid.plum@brunssum.nl
06-14139198
www.facebook.com/joggbrunssum/