meander header
meander header
previous arrow
next arrow

Uw kind aanmelden

Voordat tot inschrijving wordt overgegaan, kunt u een kijkje op school nemen en een gesprek met de directeur aanvragen. Tijdens dit bezoek ontvangt u een exemplaar van de schoolgids, een inschrijfformulier, een infoboekje en een ouderkalender, deze zijn ook op deze website te downloaden.

U kunt HIER het aanmeldformulier downloaden.

Klik HIER voor een impressie van onze school!

Meer info over onze school:
Brunssum in Actie
De Vreedzame School
Informatie vakken
Impressie basisschool Meander
Gezonde school
Schoolondersteuningsprofiel
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)