Groep 2

Jill Stevens Annemiek Hoogeveen    

Portfolio groep 2

Activiteiten in groep 2
In de groepen 1 en 2 werken wij met Piramide. Piramide is een programma voor alle leerlingen, maar in het bijzonder geschikt voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Met een combinatie van spelen, werken en leren kunnen drie- tot zesjarigen gestimuleerd worden in hun ontwikkeling.

Het programma richt zich op acht gebieden die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind, uiteenlopend van denk- en taalontwikkeling tot creatieve en persoonlijkheidsontwikkeling.

Het Piramide-project start op Peuterspeelzaal “Pimpeloentje” en loopt door in de groepen 1 en 2 van onze basisschool. Leggen we in deze periode een stevige basis, dan zullen die leerlingen in groep 3 – als ze met het echte reken- en taalwerk aan de slag gaan – een goede kans op succes hebben.