Meander-header-1024x220
Meander-header-1024x220
previous arrow
next arrow

Schooltijden

Schooltijden

De schooltijden zijn vastgesteld zoals in onderstaand schema is weergegeven. Voor de groepen 1, 2, 3 en 4 geldt dat ze elke vrijdagmiddag vrij van school hebben.

Groep 1-4 Groep 5-8
ma-di-do ma-di-do-vr
08.30-14.45 uur 08.30-14.45 uur
woensdag woensdag
08.30-12.30 uur 08.30-12.30 uur
vrijdag  
08.30-12.00 uur    

De startleerlingen hebben op vrijdag geen les!

Dagindeling

 

Groep 1-2-3-4 Groep 5-6-7-8
Inlooptijd 08.15 uur  Inlooptijd 08.15 uur
 08.30-10.30 uur les  08.30-10.00 uur les
 10.30-10.45 uur pauze  10.00-10.15 uur pauze
 10.45-12.00 uur les  10.15-11.45 uur les
 12.00-12.15 uur eten  11.45-12.15 uur pauze
 12.15-12.45 uur pauze  12.15-12.30 uur eten
 12.45-14.45 uur les  12.30-14.45 uur les