Meander-header-1024x220
Meander-header-1024x220
previous arrow
next arrow

Oudervereniging

Iedere ouder is automatisch lid van de oudervereniging. U kunt meewerken in commissies, die buitenschoolse activiteiten voor de leerlingen organiseren. Zonder uw hulp zijn deze festiviteiten, zoals de herfstwandeling, het kerstdiner, het lentefeest, de revue enzovoorts niet te realiseren.

De oudervereniging is een orgaan dat de belangen van het kind, maar ook van de ouders/verzorgers behartigt. Inspraak is verder mogelijk via de medezeggenschapsraad. De oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders die in samenwerking met het team in werkgroepjes de buitenschoolse en extra activiteiten plannen, uitvoeren en voor een belangrijk deel betalen. De extra activiteiten in een schooljaar kosten uiteraard geld. Om deze te kunnen bekostigen wordt door de oudervereniging van de ouders /verzorgers een financiële bijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt onder andere gebruikt voor Sinterklaas, kerst, schoolreis/schoolkamp en alle andere activiteiten en feesten.

Kantoor en schoolKantoor en school