Meander-header-1024x220
Meander-header-1024x220
previous arrow
next arrow

Groep 5

Sue Huijnen
leerkracht
Annemiek Hoogeveen
leerkracht

Vakken die aan bod komen:

 • Rekenen: Reken zeker (werkboek); aanpak 1-2-3

(Getalbegrip/Getallenlijn t/m 1000, optellen/aftrekken, tafels en deeltafels, hoofdrekenen, cijferend rekenen, staartdeling, meten, tijd, geld)

 • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip (niveau A); aanpak 1-2-3

(Voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen, relaties/verwijswoorden)

 • Technisch lezen: Estafette; aanpak 1-2-3
 • Taal op maat; aanpak 1-2-3

(woordenschat, woordbouw, zinsbouw, luisteren en spreken, schrijven)

 • Spelling op maat; aanpak 1-2-3

(altijd het stappenplan van spelling toepassen)

 • Verkeer
 • Schrijven
 • Blits

(studieteksten, informatiebronnen, kaartlezen, schema’s, tabellen en grafieken

voorbereiden op CITO, entreetoets/eindtoets)

 • Wereldoriëntatie : Brandaan, Naut en Meander
 • Expressie/muziek
 • Vreedzame school:

(Wij horen bij elkaar, wij lossen conflicten op, we hebben oor  voor elkaar, we hebben hart voor elkaar, we dragen allemaal een steentje bij, wij zijn allemaal anders.)

 • Gym: 1x methodeles en 1x spelles.