Meander-header-1024x220
Meander-header-1024x220
previous arrow
next arrow

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

vveVVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. Kinderen die thuis niet optimaal in hun ontwikkeling (kunnen) worden ondersteund (tweetalig zijn), hebben vroegtijdig een gestructureerde aanpak nodig, die voor de ontwikkeling compensatie biedt. De doelstelling van het VVE beleid is om de ontwikkeling van kinderen uit autochtone en allochtone achterstandsgroepen zodanig te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot.

Voor- en vroegschoolse educatie houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s. Een VVE programma kent een gestructureerde didactische aanpak en neemt een aantal dagdelen per week in. Er is over de hele wereld onderzoek gedaan naar de effecten van VVE op kinderen: de effecten op de cognitieve- en taalontwikkeling van kinderen kunnen, bij goede uitvoeringsconditie, erg positief zijn.

Onderbouwd
In de groepen 1 en 2 werken wij met Onderbouwd. Onderbouwd is een complete kleutermethode. Het denken en werken vanuit leerdoelen is de basis. Als leerkracht wil je het leerproces bevorderen. Stel doelen – ook in groep 1 en 2 – en stem hierop het leeraanbod zorgvuldig af. Het doelbewust inzetten van uitdagend ontwikkelingsmateriaal is daarbij belangrijk. Sluit met de juiste ontwikkelingsmaterialen aan op de behoefte van jonge kinderen. Zo halen ze al handelend hun doelen. Met Onderbouwd is het mogelijk om een compleet en beredeneerd leeraanbod te maken. Naast het doelbewust inzetten van ontwikkelingsmateriaal wordt er gewerkt met routines, thema’s en spel in verschillende hoeken. Het is een kleutermethode waarbij spelend leren voorop staat. Altijd met een helder en duidelijk doel.