Basisschool Meander blij met behaalde resultaat

De onderzoeksredactie van RTL Nieuws heeft de eindtoetsresultaten van ruim 6.000 basisscholen geanalyseerd en op een zo eerlijk mogelijke manier vergeleken. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat basisschool Meander een prachtige score van 8,3 heeft behaald. 

De verplichte eindtoets in groep 8, voorheen beter bekend als de cito-toets, levert naast resultaten voor leerlingen ook gemiddelde scores voor scholen op. Die scores worden onder meer door de Inspectie van het Onderwijs gebruikt om de kwaliteit op scholen in kaart te brengen.

Ook RTL Nieuws vergelijkt de resultaten door rekening te houden met achterstanden van leerlingen. Het Nederlands gemiddelde is een 7.