Meander-header-1024x220
Meander-header-1024x220
previous arrow
next arrow

Onze school

Basisschool Meander heeft in het schooljaar 2022-2023 het predicaat ‘excellent’ behaald!

Basisschool Meander staat voor passend onderwijs en een brede zorgreikwijdte waar mogelijk. We sluiten aan op de verschillende onderwijsbehoeften, zodat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. Middels gedegen analyses op groeps- en leerlingniveau maken wij het onderwijs zo veel mogelijk passend voor iedere individuele leerling.

Start- en schakelvoorzieningen
Met behulp van onze (start) schakelvoorzieningen kunnen wij er voor zorgen dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen ontwikkelen, passend bij hun mogelijkheden én naar behoeften. Dit geldt ook voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

Wij geloven in de innerlijke kracht tot ontwikkeling en bieden jonge risicoleerlingen dan ook de kans om zich langer te ontwikkelen in onze startklas. Op deze wijze hebben wij (gedurende langere tijd) de mogelijkheid om te onderzoeken of ons reguliere aanbod passend is bij deze specifieke leerlingen.

Samenbrengen van onderwijs en zorg
Door onderwijs en zorg samen te brengen binnen onze school, verrijken wij onze expertise en verruimen we ons aanbod. We streven naar een duurzame onderwijssetting, waarin we vanuit het denken in kansen hoge verwachtingen hebben. 

Wij creëren een uitdagende en gestructureerde leeromgeving, waarin we kinderen uitdagen om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen ontwikkeling. Samenwerken, samen leren en samen spelen zijn hierin onze uitgangspunten.

Ouders en school zijn nauw met elkaar verbonden. Samen werken we aan een optimale ontwikkeling van het kind.

Op basisschool Meander heerst een professionele werkcultuur. Onze teamleden hebben kennis van de inhoud, didactiek en pedagogisch handelen. We maken gebruik van elkaar expertise en kennis. We zijn ambitieus en continu in ontwikkeling.

Kijk hier voor een impressie van onze school!

Meer info over onze school:
Brunssum in Actie
Kwink
Informatie vakken
Impressie basisschool Meander
Schoolondersteuningsprofiel
Vignet Gezonde School
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)