Meander-header-1024x220
Meander-header-1024x220
previous arrow
next arrow

Groep 7

Tessa Passenier
leerkracht

In de bovenbouw proberen wij onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de overstap naar het Voortgezet Onderwijs. Zo leren zij een agenda te gebruiken, huiswerk te plannen en proefwerken te leren. Reeds vanaf groep 5 zit hier een opbouw in.

In groep 7 komt veel nieuwe leerstof aan bod. Wij werken intensief aan werkwoordspelling, breuken, decimale breuken, procenten, studievaardigheden enz.

Om optimaal te kunnen presteren moeten kinderen zich fijn voelen op school. De sfeer in de klas en het omgaan met elkaar vinden wij erg belangrijk. We werken daarom met ‘De Vreedzame School’. Binnen dit programma leren de kinderen o.a. constructief conflicten op te lossen, verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap en leren zij een open houding aan te nemen tegenover verschillentussen mensen.

Tijdens de eerste les “Vreedzame School” hebben de leerlingen het volgende met elkaar afgesproken:

  • Wij werken rustig, zodat iedereen zich concentreren kan.
  • Als we binnenkomen gaan wij meteen op onze plaats.
  • Iedereen moet zich fijn kunnen voelen in onze groep.
  • Wij hebben respect voor elkaar.
  • Wij houden rekening met verschillen.                     
  • Wij blijven van elkaar af.
  • Wij laten elkaar uitpraten.
  • Wij bemoeien ons niet met elkaar.
  • Niemand is de baas (behalve de juf)