Meander-header-1024x220
Meander-header-1024x220
previous arrow
next arrow

Vignet Gezonde School

Basisschool Meander is in het bezit van het Vignet Gezonde School. Wij besteden onze tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. Wij werken planmatig en structureel aan gezondheid en een gezonde leefstijl van onze leerlingen.

De Gezonde School-pijlers
Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren.
Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of ‘groen’ schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School.
Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling.
Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid. 

Het vignet Gezonde School
Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Omdat wij de themacertificaten ‘Voeding’ en ‘Welbevinden’ hebben behaald, mag onze school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.