Score eindtoets opnieuw ruim boven de bovengrens!!

Groep 8 heeft opnieuw een fantastisch resultaat behaald bij de eindtoets. Dit jaar heeft onze school voor de tweede keer de Route 8 toets van Avision afgenomen. De leerlingen hebben een digitale toets gemaakt die zich aanpast aan het niveau van iedere leerling afzonderlijk!

De inspectie van het onderwijs hanteert normen waaraan scholen bij de eindtoets moeten voldoen. Er is een zogenaamde ondergrens, het landelijk gemiddelde en een bovengrens!

Met trots kunnen wij u opnieuw mededelen dat het resultaat van onze groep ruim boven de bovengrens uitkomt!

Compliment voor onze groep 8!