Carnavalsviering

De groepen 1 t/m 8 vieren carnaval op vrijdag 1 maart in Café de Kroeg te Brunssum.
Deze dag komen alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 om 08.30 uur al verkleed naar school.
In de ochtend volgen alle leerlingen in hun eigen klas het reguliere programma.

De leerlingen van de groepen 1 t/m 8 lunchen gezamenlijk op school en zullen om 12.15 uur in een optocht vertrekken richting de locatie.

We gaan ook dit jaar weer met een heuse optocht, met kar en muziek over straat  Wij lopen via De Insel, Peerdendries, Kochstraat, P. Hagenstraat naar Café De Kroeg  en zullen omstreeks 12.45 uur arriveren op locatie.
Ouders zijn welkom om mee te lopen en mee te vieren. 

Aangezien deze locatie aan een drukke weg ligt, mogen de leerlingen het café onder schooltijd niet verlaten en moeten de leerlingen van groepen 1 t/m 6 aan het eind van de middag binnen worden opgehaald.

Leerlingen van de groepen 7 en 8 krijgen een aparte toestemmingsverklaring mee waar ouders op kunnen aangeven of deze leerlingen zelfstandig vanaf de locatie naar huis mogen.

De carnavalsmiddag eindigt om 15.00 uur, daarna stopt de verantwoordelijkheid van school.

Wij komen deze middag niet meer samen met de leerlingen terug op school dus er kan niemand met de fiets naar school komen deze dag.

Indien uw zoon/dochter na schooltijd naar de buitenschoolse opvang gaat, worden deze door de leerkrachten van de werkgroep teruggebracht naar school.
Mocht dit het geval zijn, vragen wij u om dit tijdig door te geven aan de desbetreffende leerkracht. 

Net als voorgaande jaren worden er leerlingen die het leukst verkleed zijn, geschminkt én leerlingen die het beste dansen in het zonnetje gezet.