Basisschool Meander wint onderwijsprijs!!!

Basisschool Meander heeft vrijdagavond tijdens het personeelsfeest van onderwijsstichting Movare in de Rodahal in Kerkrade de Movare Onderwijsprijs in de wacht gesleept. 

Alle 47 scholen van de onderwijsstichting hebben bijna een jaar geleden de opdracht gekregen een motivatie te schrijven en daarin aan te tonen waarin de school zich onderscheidt.

De kop van de motivatie van basisschool Meander luidde “Het roer om”. In augustus 2015 is de school, onder leiding van een nieuwe directeur en intern begeleider, een nieuwe koers ingeslagen: met succes! Naast een bijna volledig nieuw team heeft de school in de afgelopen twee jaar ingezet op een duurzame schoolontwikkeling waarin resultaten, leerlingzorg en kwaliteit in het team centraal stonden. Het is gelukt om de afgelopen twee jaar stevige resultaten neer te zetten en zo de kinderen optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling. 

Directeur Martijn Somberg: “Het is de school, het team en de kinderen zo gegund. In het verleden had de school vaak last van een negatief imago. Het is goed om te zien dat de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar aantonen dat ouders veelal tevreden zijn en kinderen werkelijk op een hoger niveau kunnen komen als je de juiste dingen doet.” 

Natuurlijk erkent Somberg dat het imagoprobleem niet van de een op de andere dag is opgelost en dat dit tijd kost: “Het is nog steeds merkbaar dat sommige mensen  al een oordeel over de school hebben zonder dat ze op de hoogte zijn van de huidige situatie. Gelukkig ervaart Somberg steeds meer dat ook ouders buiten de wijk een positievere kijk op de school krijgen. Hoe geweldig en motiverend is het dan dat onze school nu deze prijs in ontvangst mag nemen.“

Basisschool Meander zet de komende jaren in op verdere ontwikkeling om passend onderwijs gestalte te geven. Zo wil de school de zorgbreedte verder verruimen door onder andere de samenwerking te zoeken met het SBO. Daarnaast start de school een pilot met meer- en hoogbegaafde kinderen zodat het onderwijs in de totale breedte aansluit bij de behoefte van leerlingen en dat de kwaliteit van onderwijs zich handhaaft op hoog niveau.