Wie maakt de hoogste toren?

Wat een leuke afsluiting van de middag!!

Elk groepje van de plusklas begint te overleggen, te bouwen en soms wordt een bouwplan herzien omdat de toren niet stevig genoeg is!

En tot slot…..alle spekjes heerlijk opeten 😁