Wethouder l’Espoir bezoekt groep 8 in verband met thema ‘Armoede’

De gemeente Brunssum wilde graag met leerlingen van groep 8 in gesprek rondom het thema armoede. Hoe denken de leerlingen van groep 8 over dit thema? Welke vragen leven er? En wat zou de gemeente kunnen betekenen in dit belangrijke agendapunt?

Roos en Roy van het CMWW hebben samen met juf Tessa en de leerlingen tijdens een les gesproken over het thema armoede. Vervolgens hebben de leerlingen bedacht wat ze de gemeente zouden willen vertellen en op welke manier ze dit wilden presenteren. Roos en Roy hebben tevens geholpen bij het maken van hun presentaties.

Wethouder l’Espoir was dinsdagmiddag op bezoek en heeft de presentaties bijgewoond. Vervolgens is hij het gesprek met met de leerlingen aangegaan omtrent armoede onder kinderen. 

De wethouder was na het zien van de presentaties erg enthousiast en beloofde de leerlingen met een van de ideeën zo snel mogelijk aan de slag te gaan!

Ten slotte is groep 8 dit schooljaar uitgenodigd door wethouder  l’Espoir om een kijkje te nemen in het gemeentehuis.