Spetterende musical groepen 8

Dinsdag hebben de leerlingen van de groepen 8 met een spetterende musical afscheid genomen van onze school.

We wensen alle leerlingen van juf Sue en meester Joey heel veel succes op hun nieuwe school!