Heel veel voordeel met LOI Kidzz !!!

Blind en foutloos typen is een belangrijke vaardigheid voor kinderen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die deze vaardigheid beheersen, betere schoolresultaten behalen.

Typeles valt buiten het lesprogramma. We bieden u de mogelijkheid om de typecursus van LOI Kidzz te bestellen met tijdelijk een korting van € 30,-

De typecursus van LOI Kidzz is de best gewaardeerde typecursus van Nederland. De typecursus is speciaal ontwikkeld voor kinderen om in vijf maanden snel, blind en met tien vingers te leren typen. Naast de reguliere typecursus is er ook een dyslexievariant beschikbaar voor dezelfde prijs.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden