Groep 8 neemt weer deel aan kick-off Week van het Geld

Tijdens de Week van het Geld leren kinderen in heel Nederland hoe ze moeten omgaan met geld. Door kinderen op een jonge leeftijd al te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfstandigheid op volwassen leeftijd.

Het CMWW organiseerde net als vorig jaar een kick-off in de Brikke Oave voor alle Brunssumse basisscholen. Ook groep 8 van basisschool Meander nam weer deel aan deze leerzame dag.