Eieractie woensdag 8 maart van start

Woensdag 8 maart start basisschool Meander weer met de eieractie die door de kinderen van alle groepen wordt gehouden. Hopelijk wordt het ook dit jaar weer een groot succes. De opbrengst kunnen we heel goed gebruiken en komt weer volledig ten goede aan activiteiten en materialen voor de kinderen.

Voor € 3,50 kunt u een doosje van 10 gekleurde eieren kopen.

Helaas hebben we de prijs voor een doosje eieren, gezien de enorm gestegen inkoopprijs, moeten aanpassen. We rekenen op uw begrip hiervoor.
De leerlingen zullen zelf zoveel mogelijk eieren proberen te verkopen aan familie, vrienden en kennissen!

Alle kinderen krijgen woensdag 8 maart een brief met een bestelstrookje mee naar huis. Lever dit strookje met het bedrag voor de bestelde eieren in bij de leerkracht van uw kind.
U kunt het bedrag ook overmaken op rekeningnummer NL96 INGB 0005 3945 96 ten name van Oudervereniging Bs Meander. Vermeld hierbij de naam van uw kind en het aantal doosjes dat u bestelt.

De uiterlijke inleverdatum van het strookje en het geld is vrijdag 17 maart.

Op woensdag 5 en donderdag 6 april kunnen de bestelde eieren in het voormalige handvaardigheidslokaal van de school worden opgehaald, telkens het eerste half uur na school (op woensdag dus van 12.30 tot 13.00 uur en op donderdag van 14.45 uur tot 15.15 uur). Ingang via schoolplein (volg de pijlen)!!

Wij hopen op uw steun en bijdrage voor de leerlingen van onze school!