Een kijkje in de keuken van de plusklas…

Veel ouders  maakten gebruik van  de uitnodiging om eens te komen kijken naar het werk  van hun kind in de plusklas op donderdagmiddag bij juf Michelle en Ineke.

Zowel de kinderen als de ouders vonden dit erg leuk!