Chelsea en Daryd presenteren LEA-wensen in Raadzaal

Basisschool Meander neemt deel aan de Lokaal Educatieve Agenda van Brunssum. De Lokaal Educatieve Agenda (kortweg LEA) wordt iedere vier jaar opgesteld door de gemeente en het onderwijs. Ook andere partners, zoals bijvoorbeeld de Jeugdgezondheidszorg, bibliotheek, peuteropvang en kinderopvang zijn hierbij betrokken. Voor de periode 2019-2022 moet er een nieuwe LEA worden gemaakt.

Waarvoor dient de LEA?
In de LEA wordt aangegeven wat de komende jaren wordt gedaan om onderwijsachterstanden bij kinderen te voorkomen c.q. aan te pakken. Dit is in de wet geregeld.

Kinderen bepalen de thema’s van de LEA
Vanuit deze gedachte is besloten om de thema’s die we in de periode 2019-2022 gaan oppakken in belangrijke mate door de kinderen te laten bepalen. Wat vinden de kinderen belangrijk, waar hebben zij behoefte aan, wat leeft er bij de kinderen? Zo ontstaat er een LEA die vanuit het kind is opgesteld.

Daryd en Chelsea van groep 8 hebben meegedacht en gewerkt aan dit project en hebben deze plannen/wensen op woensdag 3 april in de Raadzaal gepresenteerd aan de gemeente Brunssum. Ze hebben aan o.a. burgemeester Leers en wethouder Houben een presentatie gegeven over ‘Gelijke kansen en onderwijs’.