Bs Meander en SBO De Boemerang de barricaden op voor onderwijs!

Basisschool Meander en SBO De Boemerang hebben vandaag deelgenomen aan de massale onderwijsmanifestatie en protestmars in Maastricht. Zij kwamen daarmee op voor de toekomst van het onderwijs dat sterk onder druk staat.

Wij doen dat voor onze leerlingen, voor het onderwijs en de toekomst van ons land.

‘Onderwijscrisis’
De leraren vinden dat er sprake is van een ‘onderwijscrisis’ en eisen dat het kabinet honderden miljoenen euro’s investeert in meer loon en vermindering van de werkdruk. “In 2020 hebben 55.000 leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas en als we niets doen loopt dit aantal op naar bijna 240.000 leerlingen in 2028”, aldus de Algemene Onderwijsbond (AOb).