Basisschool Meander krijgt 8,0 in scholenonderzoek RTL Nieuws

Basisschool Meander in Brunssum scoort een 8,0 in het jaarlijkse scholenonderzoek van RTL Nieuws! Daarin zijn de resultaten van basisscholen op de eindtoets op een zo eerlijk mogelijke manier met elkaar vergeleken. Deze score betekent met afstand de hoogste score in Brunssum!

Presteert een school jaar op jaar beter dan scholen met dezelfde leerlingenpopulatie, dan krijgt de school een hoog cijfer. Hieronder vind je de eindtoetsresultaten van Basisschool Meander en vergelijkbare scholen.