Slider

Vakantierooster 2020-2021

Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE – dus ook voor onze school – geldt de vakantieregeling Zuid-Limburg, zoals deze is vastgesteld door de Regionale Werkgroep Vakantierooster. zonnetje

Herfstvakantie
maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober 2020

Kerstvakantie
maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021 

Carnavalsvakantie
maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari 2021

Pasen 
Maandag 5 april 2021

Huisdieren-op-vakantieMeivakantie
maandag 3 mei tot en met vrijdag 14 mei 2021

Hemelvaart
donderdag 13 mei 2021 (in Meivakantie)

Pinksteren
maandag 24 mei 2021

Zomervakantie
maandag 26 juli tot en met vrijdag 3 september 2021

EXTRA VRIJE (MID-)DAGEN:

Donderdagmiddag 17 december 2020, vanaf 12.00 uur (i.v.m. Kerstbuffet)
Vrijdag 18 december 2020, vanaf 12.00 uur
Donderdag 22 juli 2021, vanaf 12.00 uur (i.v.m. Revue)
Dinsdag 6 april 2021
Maandag 26 april 2021
Dinsdag 25 mei 2021
Vrijdag 23 juli 2021, vrije dag (opruimdag)

Studiedagen (alle leerlingen de hele dag vrij):
Maandag 14 september 2020
Maandag 5 oktober 2020
Maandag 1 maart 2021
Donderdag 18 maart 2021
Vrijdag 21 mei 2021