Slider

Vakantierooster 2018-2019

Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE – dus ook voor onze school – geldt de vakantieregeling Zuid-Limburg, zoals deze is vastgesteld door de Regionale Werkgroep Vakantierooster. zonnetje

Herfstvakantie
maandag 15 oktober tot en met vrijdag 19 oktober 2018

Kerstvakantie
maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019 

Carnavalsvakantie
maandag 4 maart tot en met vrijdag 8 maart 2019

Pasen 
Maandag 22 april 2019 (in Meivakantie) 

Huisdieren-op-vakantieMeivakantie
maandag 22 april tot en met vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaart
donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019

Pinksteren
maandag 10 juni 2019

Zomervakantie
maandag 8 juli tot en met vrijdag 16 augustus 2019

EXTRA VRIJE (MID-)DAGEN:

Donderdagmiddag 20 december 2018, vanaf 12.00 uur (i.v.m. Kerstbuffet)
Vrijdag 21 december 2018, vanaf 12.00 uur
Donderdag 4 juli 2019, vanaf 12.00 uur (i.v.m. Revue)
Vrijdag 5 juli 2019, vrije dag (opruimdag)

Studiedagen (alle leerlingen de hele dag vrij):
Maandag 10 september 2018
Donderdag 4 oktober 2018
Maandag 25 februari 2019
Maandag 18 maart 2019
Vrijdag 24 mei 2019

Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
YouTube