meander header
meander header
previous arrow
next arrow

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

vveVVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. Kinderen die thuis niet optimaal in hun ontwikkeling (kunnen) worden ondersteund (tweetalig zijn), hebben vroegtijdig een gestructureerde aanpak nodig, die voor de ontwikkeling compensatie biedt. De doelstelling van het VVE beleid is om de ontwikkeling van kinderen uit autochtone en allochtone achterstandsgroepen zodanig te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot.

Voor- en vroegschoolse educatie houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s. Een VVE programma kent een gestructureerde didactische aanpak en neemt een aantal dagdelen per week in. Er is over de hele wereld onderzoek gedaan naar de effecten van VVE op kinderen: de effecten op de cognitieve- en taalontwikkeling van kinderen kunnen, bij goede uitvoeringsconditie, erg positief zijn.

De Piramide methode
vve-thuisWe werken met de methode Piramide. Dit doen we in samenwerking met peuterspeelzaal Pimpeloentje. De kinderen van zowel de basisschool als de peuterspeelzaal werken in dezelfde periodes aan dezelfde thema’s. Op deze manier is de overgang voor de nieuwe kleuters minder groot; ze zijn al bekend met veel structuren in de groep. Ook kunnen we op deze manier de kinderen beter volgen, zodat we kindgericht kunnen werken. 

vve-thuis2Dit programma heeft elders in het land bewezen dat er goede resultaten mee kunnen worden geboekt. Overigens wordt er per school bekeken op welke wijze er wordt gewerkt met de Piramide methode. Niet alleen doelgroepkinderen kunnen van de meerwaarde van Piramide profiteren; ook voor de andere leerlingen kan Piramide een nuttige aanvulling c.q. verdieping betekenen op het bestaande programma.

Piramide is een educatieve methode voor alle kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar. De methode heeft een aantal speciale uitwerkingen voor kinderen die extra steun nodig hebben, zoals taalstimulering, extra spel of tutoring. Een tutor neemt de kinderen een keer per week mee om in een groepje extra taalactiviteiten te doen n.a.v. de piramide methode. De inhoud van de methode is gebaseerd op emotionele-, fysieke- en cognitieve intelligentie. In de methode maken we gebruik van thema’s die staan beschreven in speciaal ontwikkelde projectboeken.