meander header
meander header
previous arrow
next arrow

Impressie basisschool Meander

Op deze pagina vindt u een impressie van onze school.

Resultaten Route 8 Eindtoets

Ook in de schooljaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 heeft onze school ruim boven de bovengrens gescoord met de Route 8 Eindtoets!


Buiten spelen tijdens de pauzemomenten

Onze school beschikt over een grote speelplaats met speeltoestellen, een zandbak en wedstrijdlijnen. Daarnaast kunnen de kinderen bij mooi weer gebruik maken van een groot trapveld met voetbaldoelen en enkele klimpartijen. Uniek in de regio!

Onderwijs

Activiteiten

Binnen onze school besteden wij veel aandacht aan gezamenlijke activiteiten. Aan de volgende activiteiten moet u denken: kinderboekenweek, herfstwandeling, Sinterklaasfeest (met cadeautje), kerstviering, carnaval, paasactiviteit, lentewandeling, museumbezoeken, theaterbezoeken, excursies, Koningsspelen/Sportdag, schoolkamp groep 8, musical groep 8, schoolreis, Meanderrevue, etc.. Veel activiteiten vinden binnen onze lestijden plaats.

Bewegingsonderwijs

Het bewegingsonderwijs speelt een voorname rol binnen het lesprogramma, waarbij het ontwikkelen van de fijne en grove motoriek een essentieel streven is.

De gymlessen worden gegeven in de inpandige gymzaal.

Groep 4 zwemt vanaf augustus 2016 tot februari 2017 elke dinsdag van 13.00 uur tot 14.00 uur in de Bronspot.

Veel aandacht voor kunst en cultuur

Onze school neemt deel aan het Kunstmenu. Dit houdt in dat in hun 8-jarige basisschooltijd de leerlingen minimaal twee keer actief in contact worden gebracht met vier professionele vormen van kunstzinnige vorming: dans, zang, toneel, muziek. Er is elk leerjaar een activiteit van het Kunstmenu.

We streven naar ontwikkeling en kwaliteit in de creatieve uitingen van de kinderen. Als u door de school wandelt, of de website bezoekt,   kunt u regelmatig de resultaten bewonderen.

Bij muziek draait het om het zingen en beluisteren van muziek. Het repertoire loopt van kleuterdeuntjes tot en met moderne populaire muziek. De school beschikt over diverse muziekinstrumentjes. Muziek spelen en bewegen op muziek wordt door de leerkrachten gestimuleerd. We gebruiken de methode “Moet je doen” en natuurlijk helpt internet ook voor het vinden van leuke, leerzame lessen.

Maatschappelijk betrokken!