previous arrow
next arrow
Slider

Stichting Leergeld

Leergeld_Parkstad_vertStichting Leergeld in Heerlen helpt gezinnen onder een bepaalde inkomensgrens bij het voldoen van schoolkosten. Aanvragen voor de ouderbijdrage schooljaar 2017/2018 moeten worden ingediend vóór 1 oktober 2018. Stichting Leergeld Parkstad adviseert daarom de ouders om op tijd de aanvraag in te dienen! De aanvraag Het beleid is dat de cliënt zelf een aanvraag moet indienen in verband met de privacygevoelige gegevens waarmee wij werken. Stichting Leergeld Parkstad accepteert dan ook geen aanvragen van derden, de ouders dienen zèlf een aanvraag in te dienen. Daarnaast is het eveneens beleid dat wij geen informatie verstrekken over de status van de aanvragen van onze cliënten. N.B.: na 1 oktober 2018 kunnen er geen aanvragen meer worden ingediend voor een vergoeding van de ouderbijdrage 2018/2019.

Vergoedingsregeling 2018-2019 Stichting Leergeld

Het bestuur van Leergeld Parkstad heeft de vergoedingsregeling 2017/2018 vastgesteld, Deze regeling geldt met ingang van 1 augustus 2017. Met deze bief informeren wij u over de veranderingen die er zijn ten opzicht de van de huidige regeling.
 • De regeling geldt voor bijna alle kinderen binnen Leergeld Parkstad.
 • Met ingang van 1 augustus 2017 is het niet meer mogelijk om voor één kind twee sporten tegelijk bij Leergeld aan te vragen. U kunt dus niet meer voor uw kind tegelijk zowel voor zwemmen als voor voetballen een aanvraag indienen.
 • Ook is het niet meer mogelijk om van activiteit te veranderen. Als uw kind het bijvoorbeeld niet meer leuk vindt om te voetballen, kan dat kind niet in de plaats daarvan gaan paardrijden.
 • Voor het behalen van zwemdiploma A bij een zwemschool vergoedt Leergeld maximaal € 600. Voor zwemdiploma B geldt een maximum van € 200. De vergoeding geldt voor maximaal 12 maanden. Zit uw kind op een basisschool die zwemles geeft vanaf groep 5, dan geldt deze zwemles als een zogenaamde voorliggende voorziening. Uw kind maakt dan gebruik van de zwemles op school. Leergeld wijst een aanvraag voor zwemmen in dat geval af.
 • Voortaan ontvangt u geen toekenningsbrief meer maar een cheque voor elke activiteit per kind. Leergeld verstrekt deze cheque één keer. Op de cheque staat een geldigheidsdatum. U levert de cheque in bij de leverancier. Leergeld ontvangt dan een rekening van die leverancier. Na afloop van de geldigheidsdatum kunt u de cheque niet meer gebruiken.
 • Vergoedingen worden voor één jaar toegekend. Hebt u eerder al toestemming ontvangen, dan hebt u niet automatisch recht op een volgende vergoeding. Wenst u een volgende vergoeding, dan kunt u die aanvragen zes weken voordat de nieuwe periode begint. Bij die aanvraag stuurt u uw laatste inkomensgegevens mee.
 • Aanvragen voor vergoeding van de ouderbijdrage 2017/2018 kunt u indienen tot 31 oktober 2017. Voor leerlingen in het voorgezet onderwijs kunt u op school kwijtschelding aanvragen. Wij adviseren u deze kwijtschelding aan te vragen zo spoedig mogelijk nadat u de brief van de school hebt ontvangen. Als u de kwijtschelding te laat aanvraagt, kunt u geen ouderbijdrage bij Leergeld aanvragen. Daarvoor bent u dan ook te laat.
 • Leergeld vergoedt maximaal twee keer per twee jaar een schooltas voor basisschoolleerlingen en maximaal een keer per twee jaar voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.
 • Per gezin kent Leergeld maar één computer toe.
 • Aanvragen die derden (dus niet de ouders) indienen, kan Leergeld alleen behandelen als u een schriftelijke machtiging hebt gegeven. Evenmin verstrekt Leergeld informatie aan derden over aanvragen van onze cliënten.
 • Als u een aanvraagt indient vóór de 17e van de maand, dan start de vergoeding op de 1ste dag van die maand. Dient u de aanvraag na de 16de, dan start de vergoeding op de 1ste dag van de volgende maand.
Hebt u na het lezen van deze bief nog vragen, dan kunt u ons van maandag tot donderdag van 10,00 tot 13,00 uur bellen. U kunt ons ook mailen: info@leergeldparkstad.nl. Factuur schoolkosten 2018-2019 groep 1 t/m 7 Factuur schoolkosten groep 8 2018-2019 Folder Stichting Leergeld Voor meer informatie: www.leergeld.nl/parkstad/.
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
YouTube