previous arrow
next arrow
Slider

Medezeggenschapsraad

mr-logoIn de MR wordt over de opzet, de inhoud en de organisatie van belangrijke schoolse zaken gesproken die van advies of instemming moeten worden voorzien voordat zij door ons schoolbestuur kunnen worden uitgevoerd. U kunt daarbij denken aan zaken als het vaststellen en wijzigen van het schoolplan, de schoolgids, het vakantierooster, het activiteitenplan van de school of de grote uitgaven. Het lidmaatschap van de MR houdt in dat u zich moet verdiepen in informatie over basisonderwijs in het algemeen en onze school in het bijzonder. De leden van de MR hebben zitting voor een periode van vier jaar. Tussentijds gekozen leden hebben zitting gedurende het resterende deel van de zittingsperiode van het vertrokken lid. Een aftredend lid kan zich opnieuw verkiesbaar stellen. Van de leden van de MR wordt verwacht dat zij, met inachtneming van de wet en het MR-reglement, actief en op een constructieve wijze hun bijdrage leveren aan de medezeggenschap; daarbij mede het belang van de school betrekkend. De MR vergadert 6 à 7 keer per jaar. De vergaderingen vinden op school plaats. Als toehoorder kunt u de vergaderingen over algemene zaken altijd bijwonen.

Samenstelling van de MR: Oudergeleding:

Roy van Dinther vader van Sophie en Sterre voorzitter Nathalie Hoenen moeder van Bram en Ivo penningmeester Sylvia Mesters moeder van Seppe en Bo plv. secretaris

Personeelsgeleding:

Frank Vaartjes adm., ict, pr en website plv. penningmeester Jill Stevens leerkracht onderbouw secretaris Kristi Hanssen IB en MT plv. voorzitter
De directeur heeft als adviserend lid zitting in de MR. Movare heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft/verleent instemming of advies over schooloverstijgende zaken (aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen) met als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven. De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR). Resterende MR-vergaderingen schooljaar 2018-2019:
  • Woensdag 15 mei 2019
De vergaderingen starten telkens om 19.30 uur en duren tot 21.00 uur. Jaarverslag MR 2017-2018 Activiteitenplan MR 2017-2018 Actiepunten MR: Notulen 26-09-2018 Actiepunten 28-03-2018 Actiepunten 31-01-2018 Actiepunten 29-11-2017 Actiepunten 27-09-2017 Actiepunten 05-07-2017 Actiepunten 17-05-2017 Alles kids!
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
YouTube