Meander-header-1024x220
Meander-header-1024x220
previous arrow
next arrow

De Vreedzame School

de-vreedzame-schoollogoOnze school neemt, als enige basisschool in Brunssum, deel aan het programma De Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. In het tweejarige invoeringstraject staat in de teamtrainingen het bijbehorende leerkrachtgedrag centraal. In het eerste jaar wordt de lessenserie ingevoerd en in het tweede jaar leerlingmediatie. Na de invoering is er een vervolgmodule beschikbaar: De Groepsvergadering (waarin een democratisch hart in klas en school wordt georganiseerd waar leerlingen een echte stem hebben, en mogen meepraten over zaken die hen aangaan).

Een vervolgmodule Gedrag is in de maak. Als u meer wilt weten over de achtergronden van en onderzoek naar het programma, bij SWP is de publiekversie van het proefschrift van Leo Pauw verkrijgbaar: De Vreedzame School. Onderwijs en de maatschappelijke vorming van de leerling.

Lees verder:
De Vreedzame School werkt!
De klas en de school als oefenplaats
Doelen van De Vreedzame School

Mediatoren 2017-2018: