Schoolgids 2018-2019

schoolgids2De inhoud van deze schoolgids is vastgesteld in overleg met directie en team van basisschool Meander en ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

Natuurlijk mag u op de inhoud reageren. Deze reacties dragen bij aan de voortdurende verbetering van de inhoud en de sfeer op onze school. Wij wensen u veel plezier bij het lezen van de schoolgids 2018-2019.

Klik HIER voor de Schoolgids 2018-2019.

Met vriendelijke groeten,
Martijn Somberg
Namens het team.