Kunstmenu

kunstmenu6Donderdag 12 november 2015 hebben de leerlingen van groep 5 en 6 een tekenworkshop gehad. Deze werd gegeven door dhr. Gady Mirtenbaum.

Voor zowel groep 5 als groep 6 was de opdracht om met al je klasgenootjes één gezamenlijk kunstwerk te maken. In eerste instantie zou dit met wasco gebeuren, maar de kunstenaar had er uiteindelijk voor gekozen om het met viltstift te laten maken.

Iedere leerling kreeg een tekenvel waarop al enkele zwarte lijnen stonden. Dit moesten zij opvullen met allerlei verschillende tekenpatronen in allerlei kleuren.

kunstmenu5Aan het einde van de workshop zijn alle afzonderlijke werkjes aan elkaar vastgeplakt zodat het één geheel werd. Met trots laten we dan ook hier het resultaat zien. Kom gerust eens langs om het in werkelijkheid te bewonderen!

Wie klaar was mocht beginnen aan een tekening van zijn/haar hand in 3D. Gerelateerd aan het thema ‘pesten’, daar betekent dit gebaar met je hand immers: ”Stop, hou op”.

Hier zijn de leerlingen op het moment nog volop mee aan het slag. De uiteindelijke resultaten hiervan zullen binnenkort in de klas worden opgehangen.

Kijk hier voor een fotoverslag!

Nationaal schoolontbijt weer een groot succes

P1090075Het Nationaal Schoolontbijt is al 12 jaar het grootste educatieve ontbijtevenement van Nederland. Elk jaar begin november wordt van ontbijten een feestje in het hele land gemaakt. Een week lang.

Dit jaar van 9 tot en met 13 november. Bij deze 13e editie gaan zo’n 500.000 basisschoolkinderen samen ontbijten op zo’n 2.600 scholen. Woensdag 11 november hebben we samen ontbeten op onze school.

Kijk hier voor een foto-impressie.

Nationaal schoolontbijt Basisschool Meander Brunssum from Frank Vaartjes on Vimeo.

JOGG-programma Brunssum in actie

sportBasisschool Meander neemt vanaf schooljaar 2014-2015 tot en met 2016-2017 deel aan het JOGG-programma Brunssum in actie. Tijdens het programma worden er door de Gemeente Brunssum en RiskCare Preventie interventies en projecten georganiseerd op het gebied van gezonde leefstijl.

Binnen het project Brunssum in actie vindt er, net als afgelopen schooljaar, een leefstijlmeting plaats in de vorm van het leerlingvolgsysteem Stimuliz. Deze meting wordt uitgevoerd door deskundigen van de Gemeente Brunssum en RiskCare. Op 19 november, 9 & 10 december worden de leerlingen getest op hun motorische vaardigheden en wordt de lengte en het gewicht gemeten.

Iedere leerling wordt per onderdeel getest, gemeten en gewogen. De motorische test, het meten en wegen vindt klassikaal plaats in de gymzaal van de school. Dit zal voor de leerlingen hetzelfde uitzien en worden ervaren als een normale gymles. Voor de testen hebben de leerlingen dus ook niets anders nodig dan hun gymkleding. Het meten en wegen vindt ook plaats in de gymzaal, maar niet in het directe bijzijn van klasgenoten. De groepsleerkracht is hierbij aanwezig. De leerlingen hoeven voor dit onderdeel alleen de schoenen uit te doen.

Tijdens het uitvoeren van de metingen, het verwerken en de opslag van de gegevens worden toepasselijke wetgevingen voor privacy en bescherming van persoonsgegevens van uw kind zorgvuldig nageleefd. Indien van toepassing kunnen resultaten worden besproken met de GGD.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk leerlingen deelnemen aan deze meting. De motorische ontwikkeling en de fysieke eigenschappen van de leerlingen dienen namelijk als basis van waaruit we, eventueel samen met de GGD, de leerlingen kunnen doorverwijzen naar verengingen, projecten of gerichte zorg die passen bij de interesses en de ontwikkeling van uw kind.

De vervolgprogramma’s (Skills4Life en KidsXtra van RiskCare Preventie) zullen in het teken staan van gezond en sportief leven en kunnen het juiste zetje in de rug geven als het gaat om zelfvertrouwen, zelfbeeld, angst, gezondheid, motoriek en plezier in bewegen. Tevens kunnen we ook u adviseren op het gebied van voeding en bewegen voor uw kind. De vervolgprogramma’s KidsXtra en Skills4Life zijn afgelopen schooljaar met groot succes uitgevoerd.

Als u toch bezwaren heeft dat uw kind deelneemt aan deze meting, wilt u dit dan vóór 19 november melden aan de groepsleerkracht van uw kind. Als u geen bezwaren heeft, dan hoeft u niet te reageren.

Voor meer informatie kunt u via e-mail contact opnemen met de verantwoordelijke combinatiefunctionaris van de Gemeente Brunssum, dhr. Sid Plum. (sid.plum@brunssum.nl)

Met vriendelijke groet,
RiskCare Preventie & Gemeente Brunssum

Fietscontrole groep 5 t/m 8

fietsverlichtingFietsen zonder licht in het donker is levensgevaarlijk.
Met goede fietsverlichting neemt het risico om in het donker te worden aangereden met 20% af.
De ANWB Lichtbrigade zet zich in voor goede fietsverlichting. Dat is hard nodig. Alleen al in de vier grote steden rijdt meer dan de helft (55%) van de fietsers zonder licht. De ANWB Lichtbrigade houdt fietsverlichtingsacties door het land voor veilige en goede verlichting. Des te meer mensen meedoen, hoe veiliger het wordt.

Wij willen als basisschool Meander hier ook ons steentje aan bijdragen. Vandaar dat wij een fietscontrole organiseren en wel op vrijdag 13 november op het schoolplein van basisschool Meander.

De wintertijd is ingegaan en onze kinderen worden dan ook weer dagelijks geconfronteerd met het vroeg donker worden. De fietsen van alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zullen dan gecontroleerd worden door de wijkagent en enkele leerkrachten. Dit zal gebeuren door  middel van een fietscontrolekaart waarop alle onderdelen kunnen worden aangevinkt.

Hierbij zal onder andere gelet worden op het goed functioneren van de verlichting en de remmen, de aanwezigheid van reflectoren en bel en de staat van de banden.

Om het voor de kinderen nog leuker te maken zal er ook een fietsparcours worden uitgezet waarop de kinderen hun fietsvaardigheid kunnen laten zien.

Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk leerlingen van bovengenoemde groepen vrijdag 13 november per fiets naar school komen.

Dit alles wordt natuurlijk georganiseerd ten behoeve van de veiligheid van onze kinderen.

juf Kirsten & juf Nicole

Geslaagde eerste bijeenkomst VVE thuis

20151020_133649Dinsdagmiddag  20 oktober vond de eerste bijeenkomst van VVE thuis plaats. Dit programma speelt in op de gehele ontwikkeling van kleuters met speciale aandacht voor de taal en denkontwikkeling. Tijdens deze geslaagde bijeenkomst werd het huidige thema van de onderbouw behandeld.

Ouders en verzorger konden de bijbehorende materialen bekijken en bespreken zodat ze er thuis samen met hun kind mee aan de slag kunnen. De tijd die ze op school zijn is immers maar een gedeelte van hun leertijd. Thuis zijn er zoveel andere leermomenten.

De overige data van de VVE thuis-bijeenkomsten hangen op de gang-klassendeur.

impressie VVE thuis

Afbeelding 1 van 3