Stakingsactie leerkrachten op 5 oktober 2017

Datum:    12 september 2017
Kenmerk: CvB/PO-1718011
Betreft:    stakingsactie leerkrachten 5-10-2017

Beste ouders / verzorgers,

Via de media heeft u waarschijnlijk al vernomen dat leerkrachten in het basisonderwijs op 5 oktober a.s. gaan staken. Onderwijsstichting MOVARE ondersteunt deze staking, samen met de andere schoolbesturen van Zuid-Limburg. Onderwijsstichting MOVARE vindt ook dat leerkrachten in het basisonderwijs recht hebben op hetzelfde salaris als leerkrachten in het voortgezet onderwijs.

Door de lage salarissen in het basisonderwijs is het voor jonge mensen minder attractief te kiezen voor een baan in het basisonderwijs. Ondanks het feit dat de instroom in de Pabo weer licht lijkt te groeien, is die instroom absoluut onvoldoende om in de toekomst voldoende gekwalificeerde leerkrachten aan te trekken.

Op termijn komt daarmee de onderwijskwaliteit die uw kind geboden krijgt onder druk te staan.

Wat betekent de dag staking?

  • Alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE gaan dicht, zowel de reguliere basisscholen als de SO/SBO-scholen.
  • De school is deze dag dicht voor ├ílle kinderen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. U kunt uw kind(eren) deze dag dus niet naar school brengen.
  • Leerkrachten komen naar school om deze dag in te vullen met schooltijd. Hoe ze deze tijd invullen, is aan de school zelf. Leerkrachten kunnen er ook voor kiezen om naar Den Haag te reizen om daar de staking te ondersteunen. Onze leerkrachten vangen op deze dag geen kinderen op.
  • De Onderwijsinspectie controleert of er aan de minimale onderwijstijden is voldaan. Deze dag staking zal niet tot problemen leiden.

We hopen uiteraard dat de staking het juiste doel bereikt: meer salaris voor onze leerkrachten!

Mocht u vragen hebben over de staking, dan kunt u terecht bij ondergetekende.

Namens het team van basisschool Meander
en mede namens het College van Bestuur
van Onderwijsstichting MOVARE,

Martijn Somberg
directeur

Geef een reactie

Naam *
E-mail *
Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.