Vakantierooster 2017-2018

Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE – dus ook voor onze school – geldt de vakantieregeling Zuid-Limburg, zoals deze is vastgesteld door de Regionale Werkgroep Vakantierooster. zonnetje

Herfstvakantie
maandag 16 oktober tot en met vrijdag 20 oktober 2017

Kerstvakantie
maandag 25 december 2017 tot en met vrijdag 5 januari 2018 

Carnavalsvakantie
maandag 12 februari tot en met vrijdag 16 februari 2018

Pasen 
Maandag 2 april 2018 

Huisdieren-op-vakantieMeivakantie
maandag 23 april tot en met vrijdag 4 mei 2018

Hemelvaart
donderdag 10 en vrijdag 11 mei 2018

Pinksteren
maandag 21 mei 2018

Zomervakantie
maandag 9 juli tot en met vrijdag 17 augustus 2018

EXTRA VRIJE (MID-)DAGEN:

Donderdagmiddag 21 december 2017, vanaf 12.00 uur (i.v.m. Kerstbuffet)
Vrijdag 22 december, vanaf 12.00 uur
Vrijdag 6 juli 2018, vrije dag (opruimdag)

Studiedagen (alle leerlingen de hele dag vrij):
Maandag 25 september 2017
Maandag 6 november 2017
Maandag 26 februari 2018
Donderdag 8 maart 2018
Vrijdag 1 juni 2018