Schoolgids 2017-2018

schoolgids2De inhoud van deze schoolgids is vastgesteld in overleg met directie en team van basisschool Meander en ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

Natuurlijk mag u op de inhoud reageren. Deze reacties dragen bij aan de voortdurende verbetering van de inhoud en de sfeer op onze school. Wij wensen u veel plezier bij het lezen van de schoolgids 2017-2018.

Klik HIER voor de Schoolgids 2017-2018.

Met vriendelijke groeten,
Martijn Somberg
Namens het team.