Groep 7


Debby Helsper

Mira Donkers
 
Michelle Duijsings
onderwijsassistent

Portfolio groep 7

 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag staat juf Debby voor groep 7. Op woensdag is juf Mira er. Ook juf Michelle is gekoppeld aan groep 7 ter ondersteuning. Zij werkt met kleine groepjes leerlingen of met individuele leerlingen die wat extra aandacht nodig hebben.

In de bovenbouw proberen wij onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de overstap naar het Voortgezet Onderwijs. Zo leren zij een agenda te gebruiken, huiswerk te plannen en proefwerken te leren. Reeds vanaf groep 5 zit hier een opbouw in.

In groep 7 komt veel nieuwe leerstof aan bod. Wij werken intensief aan werkwoordspelling, breuken, decimale breuken, procenten, studievaardigheden enz.

Ouders worden d.m.v. blokdoelen op de hoogte gehouden welke doelen de leerlingen in de komende 4 weken moeten bereiken. Op die manier betrekken we ouders bij het onderwijsleerproces. Immers….goed onderwijs vereist een goede samenwerking tussen ouders, leerling en leerkracht.

Om optimaal te kunnen presteren moeten kinderen zich fijn voelen op school. De sfeer in de klas en het omgaan met elkaar vinden wij erg belangrijk. We werken daarom met ‘De Vreedzame School’. Binnen dit programma leren de kinderen o.a. constructief conflicten op te lossen, verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap en leren zij een open houding aan te nemen tegenover verschillentussen mensen.

Tijdens de eerste les “Vreedzame School” hebben de leerlingen het volgende met elkaar afgesproken:

  • Wij werken rustig, zodat iedereen zich concentreren kan.
  • Als we binnenkomen gaan wij meteen op onze plaats.
  • Iedereen moet zich fijn kunnen voelen in onze groep.
  • Wij hebben respect voor elkaar.
  • Wij houden rekening met verschillen.                     
  • Wij blijven van elkaar af.
  • Wij laten elkaar uitpraten.
  • Wij bemoeien ons niet met elkaar.
  • Niemand is de baas (behalve de juf)

Huiswerk
Op maandag wordt huiswerk opgegeven voor de maandag erna. De leerlingen maken drie “maak” opdrachten per week: taal, rekenen en begrijpend lezen.

Op maandag wordt het huiswerk klassikaal in de agenda genoteerd. Het is dan ook van belang dat de leerlingen op maandag hun huiswerk en agenda bij zich hebben.

Proefwerken worden steeds twee weken van te voren opgegeven. Het is de bedoeling dat de leerlingen gedurende die twee weken elke dag een kwartier aan hun leerwerk besteden.

In overleg is het mogelijk huiswerk op school te maken.

Gym
Groep 7 gymt op maandag of dinsdag en op vrijdag. Om verwarring te voorkomen gymspullen op maandag en vrijdag meegeven. Mochten wij op dinsdag gymmen i.p.v. maandag, dan kunnen de gymkleren op school blijven.

Behalve gymkleren ook graag een washandje en een handdoek meenemen, zodat de leerlingen zich na de gymles kunnen douchen of op zijn minst kunnen opfrissen (iv.m. hygiëne).

Wat hebben de leerlingen nodig?

• Pen, potlood en gum
• Liniaal
• Rekenmachine
• Kleurtjes
• Markeerstiften
• Agenda
• Post-it’s

Contactgegevens:
debby.helsper@movare.nl
mira.donkers@movare.nl