Bioscoopbon voor winnaars eieractie

Het heeft even geduurd maar vandaag was het dan zover. De beste eierverkopers van de groepen 6, 7 en 8 van dit jaar mochten hun prijs in ontvangst nemen: een bioscoopbon!

De groepen 6 en 4 brengen binnenkort, als het weer eindelijk meezit, een bezoek aan de speeltuin. Groep 6 verkocht de meeste eieren en groep 4 verzamelde de meeste eierdozen.De gelukkige winnaars: Demy Latten, Susanne Schaafsma, Chelsea Bouwheer en Xiodyson Blijden

Concert ‘Klinkend Perspectief’ door groep 5

Op dinsdagavond 16 mei hebben de leerlingen van groep 5 een prachtig concert, in het kader van het project ‘Klinkend Perspectief’, gegeven in Trefcentrum Treebeek.

Tijdens de wekelijkse muzieklessen door Eefje van Meer werd er hard gewerkt aan dit project. Er werden veel liedjes gezongen en er werd vaak geluisterd naar muziek. De leerlingen maakten kennis met vele soorten instrumenten en mochten deze ook bespelen.

Op 16 mei verzorgden de kinderen van juf Kirsten de presentatie in de volle zaal van het trefcentrum voor ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s. Er werd gezongen, gedanst en op instrumenten gespeeld die in de klas werden bespeeld.

Deze avond werd medewerking verleend door het Harmonieorkest Concordia Treebeek.

DrinkWaterproject van start gegaan

Maandag 15 mei krijgen alle leerlingen van onze school een eigen bidon. De kinderen drinken dan elke dag water uit hun bidon, zelfs tijdens de lessen.
Aan het eind van de week gaat de bidon mee naar huis om afgewassen te worden en op maandag wordt deze weer mee terug naar school genomen.

Via deze campagne wil de gemeente Brunssum jonge kinderen bewust maken van een gezonde leefstijl door te kiezen voor het drinken van kraanwater.

JOGG
De Brunssumse actie is onderdeel van de landelijke campagne DrinkWater van JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). De campagne wil jongeren en ouders laten zien dat water de meest gezonde keuze is. Ook is er aandacht voor gezonde voeding en het belang van veel bewegen.

Het lijkt voor ouders zo gemakkelijk, om pakjes drinken of frisdrank mee te geven naar school. Maar deze vriendelijk ogende drankjes voor kinderen zijn goed voor een suikerinname van gemiddeld 6 kilo* per kind per jaar. Terwijl er iets bestaat wat veel gemakkelijker én gezonder is, namelijk gewoon DrinkWater uit de kraan!

Water drinken op school draagt bij aan gezondere leerlingen en zorgt voor betere concentratie tijdens de lessen. Binnen no-time wordt het voor leerlingen heel normaal.

Kinderen vinden water lekker. Maar een fris zoet drankje is ook wel verleidelijk.

Met DrinkWater wordt de omgeving van het kind gestimuleerd om verleidingen zoveel mogelijk te beperken. Met de landelijke campagne DrinkWater wordt water drinken weer de normaalste zaak van de wereld.

Zo uit de kraan!
Nederland behoort tot de top van de wereld op het gebied van kraanwaterkwaliteit. Voordat kraanwater uit de kraan stroomt is het gezuiverd met de modernste technieken. Kraanwater bevat mineralen die ons lichaam nodig heeft en is de goedkoopste dorstlesser. En het mooiste: het is overal beschikbaar.

Basisschoolkinderen hebben elke dag zo’n liter vocht nodig. Wist u dat het belangrijk is dat kinderen ook tijdens schooltijd voldoende drinken? Ze kunnen zich namelijk beter concentreren wanneer zij genoeg drinken. Fijn voor de kinderen én goed voor de schoolprestaties.

*Gebaseerd op de gemiddelde suikerconsumptie uit zoete dranken van kinderen van 7-18 jaar volgens het Voedingscentrum

Start van “Op voeten en Fietsen” actie

Volgende week maandag 15 mei starten we op Meander weer met  de “Op voeten en Fietsen” actie voor de groepen 1 t/m 8.

Deze keer zal de actie 5 weken duren omdat er veel vrije dagen in deze periode vallen en dus duren t/m 16 juni.

Hiermee hopen we jullie wederom te motiveren om met de fiets of te voet naar school te komen en de auto te laten staan.

De kinderen oefenen zo de school-thuis-route wat erg belangrijk is om zelf op een veilige manier te leren deelnemen aan het verkeer.

Bovendien hopen we de verkeersdrukte rondom de school zo te verminderen waardoor de kinderen ook op een veilige manier naar school kunnen komen en naar huis gaan.

Voor de groepen 1 t/m 4 zal er weer een beloning zijn voor de groep met de meeste stempels/stickers en ook voor de groepen 5 t/m 8 is dit het geval. Ook willen we jullie vragen om over te steken bij de oversteekplaats! De brigadiers staan hier niet voor niets! Het gebeurt nog regelmatig dat leerlingen en ouders een paar meter verderop gewoon oversteken op een andere plek.Erg frustrerend voor de brigadiers die hier vrijwillig staan voor de veiligheid van jullie kinderen.

We hopen op jullie medewerking.

Zet hem op!
Team Meander

Groep 8 boekt een fantastisch resultaat bij de eindtoets!!!

Groep 8 heeft een fantastisch resultaat behaald bij de eindtoets. Dit jaar heeft onze school voor het eerst de Route 8 toets van Avision afgenomen. De leerlingen hebben een digitale toets gemaakt die zich aanpast aan het niveau van iedere leerling afzonderlijk!

De inspectie van het onderwijs hanteert normen waaraan scholen bij de eindtoets moeten voldoen. Er is een zogenaamde ondergrens, het landelijk gemiddelde en een bovengrens!
Met trots kunnen wij u mededelen dat het resultaat van onze groep ruim boven de bovengrens uitkomt!

Compliment voor onze groep 8!

Uitslag tevredenheidsonderzoek Meander

Beste ouders / verzorgers,

In januari hebben veel ouders / verzorgers deelgenomen aan een tevredenheidsonderzoek over onze basisschool.

Een ongekend hoog percentage ouders, verzorgers, leerlingen en personeelsleden hebben de moeite genomen om de vragenlijst in te vullen. Graag danken wij u hiervoor hartelijk!

Alle resultaten zijn inmiddels verwerkt en mede door uw inbreng hebben wij een duidelijk beeld gekregen over uw mening en tevredenheid over de school.

Graag delen wij dit resultaat met u!! Wij zijn er erg trots op!!! Het onderzoeksbureau heeft een poster ontworpen waarop een samenvatting staat. Deze poster vindt u onder dit bericht (klik op de afbeelding voor een grotere weergave)!

Hopend u voldoende informatie te hebben gegeven.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, bent u van harte welkom op school.

Met vriendelijke groet namens het team van basisschool Meander, Martijn Somberg directeur

Hartelijk welkom voor de Rupsjes

Op dinsdag 16 mei start een nieuwe groep binnen ons gebouw. De naam van de groep is de Rupsjes. Zij worden de nieuwe buren van peuterspeelzaal Pimpeloentje op de begane grond. De Rupsjes zijn 2 tot 5 jaar en krijgen extra zorg en begeleiding als ze dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling en extra hulp kunnen gebruiken. Deze extra ondersteuning kan betrekking hebben op een medische oorzaak, hun taalontwikkeling of gedrag.

De Rupsjes bestaat uit een kleine groep kinderen die begeleid wordt door begeleiders van Radar en Xonar. Op deze wijze kunnen ze zich in hun eigen vertrouwde omgeving van Brunssum ontwikkelen. De nauwe samenwerking tussen de groepen van de brede school maakt het, waar mogelijk, gemakkelijker om zoveel mogelijk aan te sluiten op de activiteiten van de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en eventueel de basisschool. Zo kunnen alle kinderen zich samen ontwikkelen en van elkaar leren.

Koningsspelen 2017

We kunnen terugkijken op geslaagde Koningsspelen 2017! Ondanks het ietwat koude weer was het een sportief sportevenement en deden zowel de kinderen als ook de hulp’ouders’ en de leerkrachten zeer enthousiast mee. 

Dankjewel vaders, moeders, opa en buurman voor jullie hulp tijdens het Koningsontbijt én Koningsspelen 2017! Zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk geweest.

Wij hopen dat jullie volgend jaar ook weer van de partij zullen zijn.

Werkgroep Koningsspelen,
juf Tessa, juf Annemiek en juf Kirsten