Groep 3b – thema ‘Voorstelling’

In groep 3 zijn we alweer bijna klaar met kern 8 van veilig leren lezen. Het thema van kern 8 is “Voorstelling”.

Wat is er nu leuker dan het thema dan ook afsluiten met een echte voorstelling. De kinderen hebben zelf acts bedacht zoals raadsels, dansen, turnen, toneel en zelfs een echte clowns-act.

Afgelopen dinsdag was het dan zo ver en gingen we als publiek kijken naar onze artiesten. Op de foto’s kun je zien hoeveel plezier we hebben gehad!

Groetjes van groep 3b

Goed gevoetbald maar weinig geluk

Woensdag 15 maart nam een team van onze school deel aan de eerste ronde van het KNVB Schoolvoetbaltoernooi.

Op de accommodatie van voetbalvereniging Olympia in Schinveld deed ons team niet onder voor de tegenstanders. Er werden heel veel kansen gecreëerd maar de bal ging slechts één keer over de doellijn. Aangezien de andere scholen meer geluk hadden in de afwerking, gaat basisschool Meander dit jaar helaas niet door naar de volgende ronde.

We mogen toch terugkijken op drie prima gespeelde wedstrijden. Jammer dat er geen Fair Play Cup kon worden gewonnen, want die hadden we zeker mee naar huis genomen!

Uitslag verkiezingen oudergeleding MR

Bij de medezeggenschapsraad van basisschool Meander waren twee vacatures voor de oudergeleding.

Maandag 13 maart werden de stemmen door de voorzitter van de MR, Roy van Dinther, de directeur van basisschool Meander, Martijn Somberg, en mr lid, Mira Donkers, geteld! Alle ouders hebben op 16 februari een stembiljet ontvangen en hadden tot maandag 13 maart 12.00 uur de tijd om hun stemmen uit te brengen op twee van de vijf kandidaten.

Op de eerste plaats willen wij de vijf ouders bedanken die zich kandidaat hebben gesteld voor de verkiezingen van de oudergeleding van de  medezeggenschapsraad van basisschool Meander. Dankjewel Sylvia, Ineke, Kevin, Carsten en Nathalie! Dit toont aan dat wij betrokken ouders hebben die graag willen meedenken en meekijken met het reilen en zeilen binnen onze school. Ouders die het beste voorhebben met ónze kinderen.

Op de tweede plaats willen wij ook alle ouders bedanken die hun stem hebben uitgebracht op één of twee van de in totaal vijf  kandidaten. In totaal zijn er 198 stemmen uitgebracht.

De uitslag:
Nathalie Hoenen-Hanbeukers  54 stemmen
Sylvia Mesters-Cals  50 stemmen
Ineke Spillenaar  37 stemmen
Carsten Janssen  29 stemmen
Kevin v/d Leemput  28 stemmen

Dit betekent dat Nathalie en Sylvia de nieuwe vertegenwoordigers van de oudergeleding in de MR worden.

Zij zullen per 1 augustus 2017 officieel benoemd worden. Nathalie zal dan benoemd worden voor een periode van drie jaar (daarna zitten Bram en Ivo niet meer bij ons op school) en Sylvia voor een periode voor vier jaar ( de maximale termijn).

Proficiat dames en we wensen jullie veel succes en plezier in de MR!

Eieractie woensdag 15 maart van start!

paashaasVandaag starten we weer met de eieractie die door de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 wordt gehouden. Hopelijk wordt het ook dit jaar weer een groot succes. De opbrengst komt weer volledig ten goede aan activiteiten en materialen voor de kinderen.

Voor slechts € 2,50 kunt u een doosje van 10 gekleurde eieren kopen.

De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 zullen zelf zoveel mogelijk eieren proberen te verkopen aan familie, vrienden en kennissen!

Met onderstaande bestelstrook (print deze uit) kunt u nu al de gekleurde scharreleieren, die door versboerderij Pennartz in Landgraaf worden geleverd, bestellen.

Lever onderstaand strookje met het bedrag voor de bestelde eieren in bij de leerkracht van uw kind.

De uiterlijke inleverdatum van het strookje en het geld is woensdag 29 maart.
Eierdoos geel
Indien u lege eierdoosjes heeft (alleen doosjes van 10) kunt u deze ook inleveren bij de leerkracht van uw kind.

Op woensdag 12 en donderdag 13 april kunnen de bestelde eieren in de hal bij de ingang van de school worden opgehaald, telkens het eerste half uur na school (op woensdag dus van 12.30 tot 13.00 uur en op donderdag van 14.45 uur tot 15.15 uur).

Wij hopen op uw steun en bijdrage voor de leerlingen van onze school!

Groetjes van de kinderen van groep 8!!

—————————————————————————————————————————————-

Naam…………………………..…………………….uit groep……………bij juf ………………

bestelt …………doosjes eieren.

Dat is ……..x € 2,50 = €……………in totaal.

Dit lijstje met het bedrag uiterlijk inleveren op woensdag 29 maart bij de leerkracht van uw zoon/dochter of bij de administratie.

Project F.I.E.T.S.

Maandag 13 maart 2017 deed onze school opnieuw mee aan het project F.I.E.T.S. Een project dat staat voor Fun, Information, Education, Technology & Safety. Kortom een combinatie van verkeer en techniek. Door samen te bouwen, puzzelen, zingen, experimenteren en quizzen wordt de kennis over de techniek van de fiets en veilig fietsen in het verkeer bijna ongemerkt vergroot.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking van het ROVL (Verkeersveiligheid) en Veilig Verkeer Nederland en uitgevoerd door het Discovery Center Continium Kerkrade.

De leerlingen gingen in dit project aan de slag met de techniek van de fiets in relatie tot veilige verkeersdeelname. Na een gezamenlijke opening met een Fietsshow, een korte voorstelling vol experimenten, ging iedere groep op eigen niveau in de groep aan de slag met leskisten met als onderwerp:

Alles in balans!: Frame en onderdelen;
Zien en gezien worden!: Verlichting en reflectie;
Hoor je mij?: Bel en verkeerssignalen;
Trappen maar!: Ketting en tandwiel;
Pas op remmen!: Banden, wiel en remmen.

De dag werd gezamenlijk afgesloten met alle groepen in de gymzaal door middel van een knallende kettingreactie. Het was een leuke leerzame dag!

Vignet Gezonde School onthuld

Basisschool Meander heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat basisschool Meander zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. De school is trots op dit behaalde resultaat! Op woensdag 8 maart vond, in aanwezigheid van wethouder Heinen van de gemeente Brunssum, Kiki Huijnen, lid College van Bestuur van onderwijsstichting Movare en schooldirecteur Martijn Somberg, de onthulling plaats van het behaalde Vignet Gezonde School.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt basisschool Meander voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. In samenwerking met de gemeente Brunssum is er in de afgelopen periode stevig geïnvesteerd. Zo eten alle leerlingen drie keer per week fruit en groenten, is er een Active Living-programma en geven de leerkrachten samen met de combifunctionaris sport van de gemeente Brunssum alle gymlessen.

Directeur Martijn Somberg van basisschool Meander is trots op het behaalde resultaat. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen in onze omgeving zien dat basisschool Meander investeert in gezondheid en welbevinden van alle leerlingen!”

Alle leerlingen werden in de loop van de ochtend getrakteerd op een appel.

Carnavalscircuit middenbouw

Vrijdag was er voor de kinderen van groep 3a, groep 3b, groep 4 en groep 5 een carnavalscircuit.

Er was een carnavalsbingo, ze speelden ‘wie ben ik?’ en levend memory in het teken van carnaval. Ook mochten ze carnavalsmaskers knutselen. Het was weer erg leuk!

‘s Middags hebben ze nog lekker gefeest in het Schuttershüske.