Meander doet mee aan Zwerfafval Scholenbattle Brunssum

Basisschool Meander en SBO De Boemerang zijn maandag 19 maart, als eerste scholen van Brunssum, samen in actie gekomen tijdens de Brunssumse Zwerfafval Scholenbattle.

Een kleine 80 dolenthousiaste en 10 minstens even enthousiaste begeleiders hebben 167 kilo zwerfafval bij elkaar geraapt. En dat in slechts 2 uurtjes!

De Zwerfafval Scholenbattle is een actie in de vorm van een wedstrijd tussen basisscholen om aandacht te vragen voor het zwerfafvalprobleem. In de week van 19-23 maart 2018 krijgt iedere deelnemende basisschool in Brunssum een uur de tijd om zoveel mogelijk zwerfafval te rapen. Deze week gaat vooraf aan de Landelijke Opruimdag van 24 maart.

Folder scholenbattle

Staking primair onderwijs op 13 april

Zoals u wellicht al heeft gelezen of gehoord, gaan de stakingsacties in het basisonderwijs ook in 2018 door. Verschil ten opzichte van de vorige stakingen is dat er in 2018 gerouleerd wordt tussen de provincies. Op 14 maart staken de leraren in Utrecht, Flevoland, Noord-Holland. Het estafettestokje wordt dan overgedragen aan Limburg en Brabant, die op vrijdag 13 april gaan staken.

MOVARE ondersteunt deze staking, samen met de andere schoolbesturen van Zuid-Limburg

Wat betekent de dag staking?
– Alle scholen van MOVARE gaan dicht, zowel de reguliere basisscholen als de (V)SO/SBO-scholen.
– De school is deze dag dicht voor álle kinderen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. U kunt uw kind(eren) deze dag dus niet naar school brengen.
– De wettelijke verplichte onderwijstijd komt niet in het gedrang door de staking op 13 april 2018.

De toekomst van de kinderen
We blijven de actie steunen voor de toekomst van uw en onze kinderen. Wij hopen dat voor u als ouders hetzelfde geldt. De kwaliteit van onderwijs staat zwaar onder druk door het stijgende lerarentekort. De acties voor het verlagen van de werkdruk en verhogen van de salarissen zijn broodnodig om het beroep van leerkracht PO voor de zittende en toekomstige leraren aantrekkelijker te maken. Het is daarom hoognodig dat het kabinet in het onderwijs investeert.

Werkdrukakkoord
Inmiddels ligt er een werkdrukakkoord van het PO-front met het kabinet, waardoor elke school er naar rato volgend jaar een substantieel bedrag bij krijgt voor werkdrukverlichting.
Op het gebied van het salaris komt de regering nog lang niet tegemoet aan de gestelde eis van 900 miljoen euro. Slechts 240 miljoen euro is beschikbaar gesteld. Het gat dichten tussen salarissen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs is belangrijk om werken in het PO aantrekkelijker te maken.

Tekort aan leerkrachten
Het is niet vanzelfsprekend dat dit bedrag kan worden ingezet om een extra leerkracht aan te stellen.
Belangrijker echter is: die leerkrachten zijn er gewoonweg niet!
We hebben er op onze scholen dagelijks mee te maken. Het is steeds moeilijker om vervangingen in te vullen. Leerkrachten die we onlangs hebben geworven om vervangingen op te vangen, worden veelal ingezet voor langdurige vervangingen. Teams doen er alles aan om de groepen van hun zieke collega’s op te vangen. Desondanks komt het helaas voor dat groepen leerlingen thuis moeten blijven.

We staan niet stil
MOVARE werft structureel nieuwe leerkrachten. Maar goed gekwalificeerd personeel is moeilijk te vinden. Samen met de Nieuwste Pabo en de schoolbesturen in Limburg zetten we in op werving van scholieren voor de Nieuwste Pabo (levert op langere termijn nieuwe gekwalificeerde leerkrachten op), maar ook zetten we in op het aanbieden van een verkorte opleiding op de Nieuwste Pabo voor herintreders en zij-instromers (levert op korte termijn nieuwe leerkrachten op). Samen staan we sterker!

In de bijgevoegde flyer, opgesteld door PO in actie, leest u meer over de staking en leest u reacties van leerkrachten en ouders op de stakingsacties. Zeker de moeite waard!

Mocht u vragen hebben over de staking, dan kunt u terecht bij de leidinggevende van de school van uw kind(eren). Meer informatie over deze actie vindt u op de website: www.pofront.nl.

Met vriendelijke groeten,
namens het team van basisschool Meander
en mede namens het College van Bestuur
van Onderwijsstichting MOVARE,

Martijn Somberg
directeur

Veel meer informatie vindt u in de flyer PO in actie.

Eieractie woensdag 28 februari van start!

paashaasVandaag starten we weer met de eieractie die door de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 wordt gehouden. Hopelijk wordt het ook dit jaar weer een groot succes. De opbrengst komt weer volledig ten goede aan activiteiten en materialen voor de kinderen.

Voor slechts € 2,50 kunt u een doosje van 10 gekleurde eieren kopen.

De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 zullen zelf zoveel mogelijk eieren proberen te verkopen aan familie, vrienden en kennissen!

Met onderstaande bestelstrook (print deze uit) kunt u nu al de gekleurde scharreleieren, die door versboerderij Pennartz in Landgraaf worden geleverd, bestellen.

Lever onderstaand strookje met het bedrag voor de bestelde eieren in bij de leerkracht van uw kind.

De uiterlijke inleverdatum van het strookje en het geld is woensdag 14 maart.
Eierdoos geel
Indien u lege eierdoosjes heeft (alleen doosjes van 10) kunt u deze ook inleveren bij de leerkracht van uw kind.

Op woensdag 28 en donderdag 29 maart kunnen de bestelde eieren in de hal bij de ingang van de school worden opgehaald, telkens het eerste half uur na school (op woensdag dus van 12.30 tot 13.00 uur en op donderdag van 14.45 uur tot 15.15 uur).

Wij hopen op uw steun en bijdrage voor de leerlingen van onze school!

Groetjes van de kinderen van groep 8!!

—————————————————————————————————————————————-

Naam…………………………..…………………….uit groep……………bij juf ………………

bestelt …………doosjes eieren.

Dat is ……..x € 2,50 = €……………in totaal.

Dit lijstje met het bedrag uiterlijk inleveren op woensdag 14 maart bij de leerkracht van uw zoon/dochter of bij de administratie.

Letterfeest groepen 3

Dinsdag 27 februari hebben de kinderen van groep 3 genoten van het “letterfeest”.

Alle ouders van de kinderen in groep 3 hebben vorige week een geheime brief gekregen met daarin de aankondiging van het “letterfeest”. Ouders is gevraagd om te komen helpen deze middag en om aanwezig te zijn bij de officiële diploma-uitreiking van onze kanjers. Want wat hebben ze hard gewerkt om alle letters te leren de afgelopen maanden.

Alle reden voor een feestje dus! We zijn gestart met het maken van een letterkroon in de klas. Om vervolgens met hulp van de leerlingen van groep 5, die altijd met ons komen oefenen, door de school heen te gaan op zoek naar allerlei letters en bijbehorende opdrachten.

Terug in de klas speelden we letterbingo en als klap op de vuurpijl zaten er als verrassing een heleboel papa’s, mama’s, opa’s en oma’s in het publiek toen de kinderen als afsluiting hun diploma in ontvangst mochten nemen.

Wat vonden ze het spannend en wat waren ze trots. We hebben de middag  lekker afgesloten met een glaasje kinderchampagne.