Welkom - Basisschool Meander
Welkom op de website van basisschool Meander!
Woensdag 2 december: Sinterklaas op school
Donderdag 17 december, 18.00-19.15 uur: Kerstbuffet
21 december t/m 3 januari: Kerstvakantie

Samen op weg naar de toekomst

Ons motto “Meander met elkander” is de basis van onze schoolcultuur. Onze schoolcultuur is een cultuur, waarin sprake is van grote betrokkenheid op elkaar, en die betrokkenheid geef je door, niet alleen NU, maar ook MORGEN en OVERMORGEN. Ieder kind ontwikkelt zich uniek in het leven. Daarin zijn wij als team begeleidend en stimulerend.

Koop kerstkransjes voor Serious Request!

Koop kerstkransjes voor Serious Request!

Vanaf 16 november zijn er bij ons op school of via de kinderen pakken overheerlijke kerstkransjes te koop. Een pak kost €2,00 en de opbrengst gaat in het geheel naar het goede doel!

Fietscontrole

Fietscontrole

Vrijdag 13 november heeft de politie weer van een groot aantal leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 de fietsen gecontroleerd.

Kunstmenu

Kunstmenu

Donderdag 12 november hebben de leerlingen van groep 5 en 6 een tekenworkshop gehad. Deze werd gegeven door dhr. Gady Mirtenbaum.

Geslaagde VVE-bijeenkomst

Geslaagde VVE-bijeenkomst

Dinsdagmiddag 20 oktober vond de eerste bijeenkomst van VVE thuis plaats. Dit programma speelt in op de gehele ontwikkeling van kleuters met speciale aandacht voor de taal en denkontwikkeling.

Oudervereniging

Iedere ouder is automatisch lid van de oudervereniging. U kunt meewerken in commissies, die buitenschoolse activiteiten voor de leerlingen organiseren. Zonder uw hulp zijn deze festiviteiten, zoals de herfstwandeling, het kerstdiner, het lentefeest, de revue enzovoorts niet te realiseren.

MR

In de MR wordt over de opzet, de inhoud en de organisatie van belangrijke schoolse zaken gesproken die van advies of instemming moeten worden voorzien voordat zij door ons schoolbestuur kunnen worden uitgevoerd.

Vrijwilligers gezocht

Omdat er tal van activiteiten op onze school georganiseerd worden, is onze oudervereniging op zoek naar enthousiaste ouders die zich willen aanmelden als vrijwilliger.