Welkom - Basisschool Meander
Welkom op de website van basisschool Meander!
8 t/m 12 februari: Carnavalsvakantie
Zondag 14 februari: Valentijnsdag
Donderdag 18 februari: Studiedag; alle leerlingen de gehele dag vrij
15 t/m 19 februari: adviesgesprekken groep 8
22 t/m 26 februari: adviesgesprekken groep 8
Woensdag 2 maart: Rapport 1

Meander met elkander!

Welkom op de website van basisschool Meander. Onze basisschool is gelegen in Brunssum-Oost en maakt onderdeel uit van Onderwijsstichting Movare. Graag willen wij verwoorden hoe onze missie en visie in de dagelijkse praktijk wordt vormgegeven. Kijk hier voor onze visie op kind en onderwijs.

Steun onze school en bestel bij Bol.com!

Steun onze school en bestel bij Bol.com!

Op onze schoolwebsite treft u nu ook educatieve tips aan. Op deze pagina staat een groot aantal links van Bol.com over o.a. kinderboeken, educatief speelgoed en andere leuke tips.

Sfeervol kerstbuffet

Sfeervol kerstbuffet

Donderdag 17 december vond weer ons traditionele kerstbuffet plaats. We kunnen weer terugkijken op een gezellig en zeker geslaagd evenement!

Geslaagd carnavalsfeest

Geslaagd carnavalsfeest

Ook dit jaar kunnen we terugkijken op een geslaagd carnavalsfeest. De carnavalsviering vond plaats op vrijdag 5 februari in het gezellige Schuttershüske. De onderbouw vierde dit op donderdag 4 februari op school in de kleine gymzaal.

Gastlessen 3FM Serious Request

Gastlessen 3FM Serious Request

Donderdag 26 november vonden op onze school de eerste gastlessen van 3FM Serious Request plaats. De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 werd uitgelegd wat een stille ramp betekent.

Oudervereniging

Iedere ouder is automatisch lid van de oudervereniging. U kunt meewerken in commissies, die buitenschoolse activiteiten voor de leerlingen organiseren. Zonder uw hulp zijn deze festiviteiten, zoals de herfstwandeling, het kerstdiner, het lentefeest, de revue enzovoorts niet te realiseren.

MR

In de MR wordt over de opzet, de inhoud en de organisatie van belangrijke schoolse zaken gesproken die van advies of instemming moeten worden voorzien voordat zij door ons schoolbestuur kunnen worden uitgevoerd.

Vrijwilligers gezocht

Omdat er tal van activiteiten op onze school georganiseerd worden, is onze oudervereniging op zoek naar enthousiaste ouders die zich willen aanmelden als vrijwilliger.

Uw kind aanmelden

Voordat tot inschrijving wordt overgegaan, kunt u een kijkje op school nemen en een gesprek met de directeur aanvragen. Tijdens dit bezoek ontvangt u een exemplaar van de schoolgids, een inschrijfformulier en een ouderkalender, deze zijn ook op deze website te downloaden.